Το κυκλάμινο πάει στα βουνά...
Η Κατερίνα ξέρει που θα βρει φίλους και γνωστούς, όπως ξέρετε κι εσείς που θα βρείτε εκείνη. Βουνό με βουνό δεν σμίγει!
Σας ευχαριστώ όλους σας! ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Της περίληψης...

Για όσους βαριούνται να ψάχνουν.
Άμα είναι έτσι η περίληψη, τύφλα να 'χει η ανάπτυξη!
****
Περίληψη των βασικότερων σημείων της συμφωνίας μεταξύ της Google, της Ένωσης Αμερικανών Εκδοτών (E.A.E.) και της Αμερικανικής Εταιρείας Συγγραφέων (A.E.Σ.) (28 Οκτωβρίου 2008)
Οι Ε.Α.Ε. και Α.Ε.Σ. προχώρησαν στην υπογραφή Συμφωνίας με την Google για το Πρόγραμμα Βιβλιοθηκών. Μέσα από αυτή την συμφωνία θα λυθεί και το ζήτημα της αγωγής που κατέθεσαν πριν από περίπου δύο χρόνια οι συγγραφείς και οι εκδότες κατά της Google για την ψηφιοποίηση, τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και την παρουσίαση αποσπασμάτων βιβλίων που έχουν πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά χωρίς την άδεια των δικαιούχων.
Η Google έχει προχωρήσει σε δύο προγράμματα ψηφιοποίησης, το Google Library Program (Πρόγραμμα Βιβλιοθηκών της Google) και το Partners Program (Εταιρικό Πρόγραμμα). Επί της αρχής η Συμφωνία αφορά στο GLP, ωστόσο είναι πιθανό να επηρεαστούν και οι "εταίροι" του 2ου προγράμματος.
Η Συμφωνία συνίσταται στην δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την περεταίρω δημιουργία μίας βάσης δεδομένων που θα περιέχει το πλήρες κείμενο βιβλίων ψηφιοποιημένων από την Google, με σκοπό την εμπορική χρήση με διαφόρους τρόπους. Αυτό το νέο σύστημα αφορά και τους δικαιούχους δίνοντάς τους το δικαίωμα να αποφασίσουν το κατά πόσο και σε ποιον βαθμό θα επιτρέπουν στην Google να κάνει χρήση των έργων τους, κυρίως παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο σύστημα (opt-out) και όπου πρέπει, αποζημιώνοντάς τους για τη χρήση των έργων τους. Ο κάθε δικαιούχος θα πάρει από την Google το 63% των εσόδων από τις διάφορες εμπορικές χρήσεις (η Google παρακρατά το 37%) και $ 45.000.000 θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Μαΐου 2009 (εφόσον το ζητήσουν οι δικαιούχοι) από την Google για έργα που έχουν ψηφιοποιηθεί χωρίς άδεια. Για τη συλλογή εσόδων από την Google και τη διανομή τους στους δικαιούχους θα δημιουργηθεί ένα νέο σώμα, το Book Rights Registry (Μητρώο Δικαιωμάτων Βιβλίου) από την Google (με αρχικό κεφάλαιο $ 34.500.000) που θα διευθύνεται από τους εκδότες και τους συγγραφείς ισότιμα. Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα βιβλιοθήκες θα εμπλέκονται επίσης στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι θα έχουν δώσει στην Google άδεια για την ψηφιοποίηση των συλλογών τους.
Η Συμφωνία αφορά αυτούς στους οποίους ανήκει ή τους έχει παραχωρηθεί αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης έργου με πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από τον νόμο των Η.Π.Α. Σύμφωνα με την αναγγελία της Συμφωνίας, οι δικαιούχοι εκτός Η.Π.Α. επηρεάζονται από αυτήν εάν το βιβλίο τους έχει εκδοθεί στις Η.Π.Α., εάν η χώρα τους είναι μέλος της συνθήκης της Βέρνης ή εάν η χώρα τους είχε διμερείς συμφωνίες με τις Η.Π.Α. όταν εκδόθηκε το βιβλίο.
Η Συμφωνία καλύπτει βιβλία και ένθετα (ακόμα και αν είναι μέρος έργου που ανήκει στη Δημόσια Περιουσία ή σε Κρατικά Έγγραφα) τα οποία έχουν πνευματικά δικαιώματα και θα έχουν ψηφιοποιηθεί έως τις 5 Ιανουαρίου 2009. Εξαιρούνται φωτογραφίες, γραφικά σχέδια, έργα τέχνης, εικονογραφήσεις (όχι παιδικές), καθώς και άλλα οπτικά έργα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, εκτός εάν ο κάτοχος δικαιωμάτων του οπτικού έργου είναι ο ίδιος με τον κάτοχο δικαιωμάτων του κειμένου. Εξαιρούνται επίσης περιοδικές εκδόσεις, προσωπικά και Κρατικά έγγραφα καθώς και έργα για τα οποία έχει λήξει ο χρόνος προστασίας των πνευματικών τους δικαιωμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, η Συμφωνία επιτρέπει στην Google την εμπορική χρήση των ψηφιοποιημένων βιβλίων (πληρώνοντας το 63% των εσόδων στους δικαιούχους μέσω του Μητρώου) με τους ακόλουθους τρόπους. :
Πουλώντας συνδρομή για πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε εκπαιδευτικά, κυβερνητικά ιδρύματα και εταιρείες. Θα δίνεται η δυνατότητα να δουν, σχολιάσουν, υποσημειώσουν όλο το βιβλίο και να εκτυπώσουν ή να αντιγράψουν σε ηλεκτρονική μορφή μέρη του βιβλίου.
Πουλώντας online πρόσβαση σε συγκεκριμένα βιβλία. Οι δικαιούχοι θα έχουν την επιλογή είτε να ορίσουν την τιμή οι ίδιοι είτε να επιτρέπουν στην Google να τιμολογήσει με βάση έναν αλγόριθμο. Θα δίνεται η δυνατότητα να δουν, σχολιάσουν, υποσημειώσουν όλο το βιβλίο και να εκτυπώσουν ή να αντιγράψουν μέρη του βιβλίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης (βλ. παρακάτω "χρήση προ-επισκόπησης")
Πουλώντας διαφημιστικό χώρο σε σελίδες βιβλίων. Οι δικαιούχοι δεν θα έχουν την δυνατότητα να αρνηθούν την τοποθέτηση διαφήμισης σε σελίδες του βιβλίου.
Άλλες χρήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα και για άλλες εμπορικές χρήσεις στο μέλλον, όπως η εκτύπωση κατά παραγγελία (print on demand). Το Μητρώο είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις νέες χρήσεις, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν το βιβλίο τους από τις συγκεκριμένες χρήσεις.
Άλλες χρήσεις των έργων από την Google
Δημόσια πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αλλού. Αν μία δημόσια βιβλιοθήκη ή ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός (κολλέγιο, πανεπιστήμιο) που βρίσκεται στις Η.Π.Α. το ζητήσει, η Google θα παρέχει την άδεια (δωρεάν) για πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσω ενός συγκεκριμένου τερματικού σε κάθε κτίριο βιβλιοθήκης ή σε έναν συμφωνημένο αριθμό τερματικών στην περίπτωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης με χρέωση ανά σελίδα και η προοπτική (εάν το Μητρώο το επιτρέψει) οι εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τα φωτοτυπικά καταστήματα, να έχουν επίσης τη δυνατότητα να βλέπουν και να εκτυπώνουν τη σελίδα με συγκεκριμένη χρέωση.
Χρήση προεπισκόπησης. Ως αποτελέσματα έρευνάς του στο διαδίκτυο ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει το 20% του βιβλίου, είτε τις γειτονικές σελίδες από αυτήν που θα του εμφανίσει το αποτέλεσμα της έρευνας είτε μόνο αυτές που θα έχει ορίσει ο δικαιούχος (μετά από επιλογή του). Αυτό είναι ένα εργαλείο προώθησης του βιβλίου και ο δικαιούχος θα εισπράττει έσοδα από διαφημίσεις. Παρομοίως η Google θα εκθέτει μετά από αναζήτηση του χρήστη αποσπάσματα και σελίδες βιβλιογραφίας.
Χρήσεις που δεν απαιτούν την έκθεση περιεχομένου του βιβλίου στο κοινό. Αυτές περιλαμβάνουν την βιβλιογραφία, το ευρετήριο ή και άλλα στοιχεία-αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης από την Google. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να εξαιρέσουν τα έργα τους από αυτές τις χρήσεις. Η μόνη περίπτωση να αποφευχθούν αυτές οι χρήσεις, είναι να ζητηθεί από την Google η απόσυρση του βιβλίου (το οποίο θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 5 Απριλίου 2011!!). Ακόμα και αν ζητήσει ο δικαιούχος την απόσυρση του βιβλίου, η Google και οι συμμετέχουσες βιβλιοθήκες θα διατηρήσουν back up αρχεία του βιβλίου σε ταινίες ή άλλα αποθηκευτικά μέσα. Η μόνη περίπτωση να αποφευχθούν οι παραπάνω χρήσεις είναι να εξαιρεθεί το βιβλίο από τη Συμφωνία. Τα ψηφιακά αντίγραφα των βιβλίων στις βιβλιοθήκες θα συνενωθούν σε έναν "Σώμα Έρευνας" (στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο εγκεκριμένοι χρήστες για ερευνητικούς λόγους).
Χρήσεις από τις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες. Η Google μπορεί να παρέχει σε κάθε βιβλιοθήκη που συμμετέχει ένα "Ψηφιακό Αντίγραφο Βιβλιοθήκης" κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. ελάχιστος αριθμός βιβλίων που θα ψηφιοποιηθούν από την Google στην συγκεκριμένη βιβλιοθήκη). Οι βιβλιοθήκες θα έχουν τη δυνατότητα :
Να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας.
Να παρέχουν πρόσβαση σε χρήστες με ειδικές ανάγκες.
Να δημιουργούν τυπωμένο αντίγραφο κλεμμένου ή κατεστραμμένου βιβλίου.
Να εκθέτουν αποσπάσματα ανάλογα με τα εργαλεία αναζήτησης.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι 5 σελίδες για εκπαιδευτική και εντός της αίθουσας χρήση (πρέπει να είναι από βιβλίο που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο).
Ορφανά έργα - εάν τροποποιηθεί σχετικά ο περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμος στις Η.Π.Α., τα ψηφιακά αντίγραφα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Ορφανά έργα - εάν τροποποιηθεί σχετικά ο περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμος στις Η.Π.Α., τα ψηφιακά αντίγραφα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Μη εμπορικές έρευνες
Άλλες χρήσεις που θα επιτρέπουν οι δικαιούχοι ή το Μητρώο.
Η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την οποία θα προχωρήσει η Google στην ψηφιοποίηση είναι η εξής :
1. Βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2009. Λογίζονται τα βιβλία που προσφέρονται προς πώληση μέσω ενός ή περισσοτέρων εμπορικών δικτύων στις Η.Π.Α. (η Google θα εξακριβώσει το κατά πόσον αυτό ισχύει). Για τις ανάγκες της συμφωνίας ως βιβλίο που κυκλοφορεί στο εμπόριο ορίζεται το μη εξαντλημένο βιβλίο. Κάθε χρήση αυτών των βιβλίων θα γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση-δήλωση συμμετοχής στη Συμφωνία του δικαιούχου. Υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ξεχωριστών όρων μέσω του Google Partner Program. Εάν ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στο εμπόριο συμπεριληφθεί, οι χρήσεις που δεν απαιτούν την έκθεση περιεχομένου του βιβλίου, επιτρέπονται αυτομάτως, εκτός αν αποσυρθεί εντελώς το βιβλίο από το Σύστημα.
2. Βιβλία που δεν διατίθενται στο εμπόριο μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2009. Λογίζονται τα εξαντλημένα βιβλία. H Google θα έχει τη δυνατότητα όλων των χρήσεων που ορίζονται στη Συμφωνία για αυτά τα βιβλία χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του δικαιούχου. Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να επιτρέψει στην Google αυτές τις χρήσεις θα πρέπει να εξαιρέσει το βιβλίο από αυτές. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός του δικαιούχου για να προχωρήσει στην εξαίρεση του βιβλίου. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχουν μόνο οι χρήσεις που δεν απαιτούν έκθεση του περιεχομένου εκτός εάν ο δικαιούχος το αποσύρει συνολικά από τη Συμφωνία.
Μητρώο Δικαιωμάτων Βιβλίου Αυτό το όργανο θα διατηρεί μια βάση δεδομένων των δικαιούχων, θα συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων) και θα εντοπίζει, θα αναγνωρίζει και θα οργανώνει τις πληρωμές-διανομές στους δικαιούχους. Η Google θα το χρηματοδοτήσει αρχικά με το $ 34.500.000 και στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται με το 10-20% των εσόδων που θα εισπράττονται από την Google. Το Δ.Σ. θα έχει ίσο αριθμό συγγραφέων και εκδοτών. Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία (αρκεί στην πλειοψηφία να μετέχουν τουλάχιστον ένας εκδότης και ένας συγγραφέας).
Πληρωμή για τα ψηφιοποιημένα βιβλία.Η Google έχει συμφωνήσει στην πληρωμή κατ' ελάχιστον $ 45.000.000 για όλα τα βιβλία και ένθετα που θα ψηφιοποιηθούν μέχρι την 5η Μαΐου 2009 χωρίς την έγκριση των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξακριβώσουν το κατά πόσο τα έργα τους έχουν ψηφιοποιηθεί και να στείλουν μια αίτηση πλήρους εξαίρεσης από την συμφωνία ώστε να πληρωθούν μόνο για τη - χωρίς άδεια - ψηφιοποίηση του έργου τους. Τα συνολικά ποσά που θα δοθούν, είναι $ 60 ανά βιβλίο, $ 15 ανά ένθετο και $ 5 για μέρος ένθετου.
Σχέδιο διανομής / Αδιανέμητα κεφάλαιαΥπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης των δικαιούχων που εγγράφονται στο Μητρώο για την εμπορική χρήση των έργων τους. Αυτό βασίζεται κυρίως σε αμοιβές από συγκεκριμένες χρήσεις (το Μητρώο τις υπολογίζει ανά βιβλίο σε κάθε χρονική περίοδο αναφοράς) και σε αμοιβές από συμμετοχή στη Συμφωνία (από έσοδα που συνέλλεξε το Μητρώο με την πώληση συνδρομών). Οι αμοιβές συμμετοχής στη Συμφωνία θα επανεξεταστούν σε δέκα χρόνια και, εάν δεν κριθούν επιτυχημένες, θα διακοπούν. Από το σύνολο των εσόδων, 75% θα πάει στα έσοδα χρήσης και 25% στα έσοδα συμμετοχής.Εάν υπάρχουν αδιανέμητα κεφάλαια μετά το πέρας της πενταετίας, το Μητρώο θα διατηρεί ένα ποσόν για λειτουργικά έξοδα και τα υπόλοιπα θα διανέμονται στους εγγεγραμμένους δικαιούχους. Στην περίπτωση αδιανέμητων κεφαλαίων από έσοδα από χρήση βιβλίων, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που άμεσα ή έμμεσα ωφελούν τους δικαιούχους θα λαμβάνουν ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων.
- - -
< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ >